Face&Look > Kontakt

KONTAKT

Face and Look S.A.
ul. Płowiecka 6a
04-203 Warszawa

Dane rejestrowe: NIP 951-236-17-92 REGON 146392461 KRS 0000442848

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiada kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł w całości wpłacony.

Spółka Face and Look S. A. jako przedsiębiorstwo z grupy kapitałowej OEX zaliczana jest do kategorii dużych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. tj. 2019 poz. 118)”

Kontakt do redakcji:
redakcja@faceandlook.pl

Kontakt w sprawie F&L Boxów:
flbox@faceandlook.pl

Reklamacje prosimy kierować na adres:
reklamacje@faceandlook.pl

Administrator Danych Osobowych
ado@faceandlook.pl, tel. 601 75 77 79

Dowiedz się więcej